Ubezpieczenia grupowe na wypadek utraty zdrowia

Dodatkowe elementy wynagrodzenia

Przeprowadzone ostatnio przez Nationale-Nederlanden badania pokazują jasno, że dla 50% badanych pracowników dodatkowym elementem wynagrodzenia, który jest wart uwagi, jest ubezpieczenie grupowe na wypadek utraty zdrowia.

Kolejnymi z dodatkowych elementów wynagrodzenia wartymi uwagi są także prywatne ubezpieczenie zdrowotne (48%) i ubezpieczenie grupowe na życie (43%). W ocenie ubezpieczyciela takie wyniki uprawniają do stwierdzenia, iż wsparcie w zakresie ochrony życia i zdrowia znajduje się w centrum uwagi potencjalnych pracowników, a bardziej wymyślne benefity schodzą na dalszy plan.

Ubezpieczenie grupowe na życie

Niemal wszyscy badani pracodawcy wiedzą, że mogą zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie grupowe na życie dopasowane do potrzeb i specyfiki firmy. Zarazem tylko co czwarty respondent dostrzega możliwość, by jego firma przystąpiła do takiego ubezpieczenia – wśród najczęściej wymienianych przyczyn znajduje się obawa przed ponoszeniem wysokich kosztów.

– Model finansowania składki ubezpieczeniowej różni się w zależności od specyfiki firmy. Wpłaty mogą być odprowadzane z pensji pracownika lub być ponoszone przez pracodawcę. W grę wchodzi także podział składki między te dwa podmioty. W ten sposób ubezpieczenie grupowe nie będzie dla przedsiębiorcy obciążeniem, a jednocześnie będzie on mógł wzbogacić ofertę zatrudnienia o element, który jest postrzegany jako istotny przez potencjalnych pracowników – podkreśla Michał Jakubowski, dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego i Partnerów Zewnętrznych Nationale-Nederlanden.

Korzyści z wprowadzenia ubezpieczenia grupowego

Korzyści płynące z tego rodzaju zabezpieczenia dostrzegają nie tylko pracownicy. 60% przedsiębiorców, którzy widzą możliwość wprowadzenia ubezpieczenia grupowego, byłoby skłonnych opłacić zatrudnionym co najmniej połowę miesięcznej składki. Dalsze 10% jest gotowych, by pokryć jej większość lub nawet całą kwotę. Jednocześnie prawie 2/3 przedsiębiorców uczestniczących w badaniu deklaruje, że chciałoby objąć ubezpieczeniem również członków rodzin pracowników.

Z kolei 60% zatrudnionych potwierdza, że byłby to dla nich wartościowy benefit. Jednocześnie nieco mniej niż co drugi respondent jest zatrudniony w firmie, która oferuje ubezpieczenie grupowe swoim pracownikom. Okazuje się, że największe szanse na taki benefit mają osoby posiadające umowę o pracę – 70% z nich może przystąpić do ubezpieczenia. W wielu przypadkach oczekiwania pracowników co do pozapłacowych benefitów nie zostają jednak spełnione.

Źródło: Nationale-Nederlanden