Archiwa tagu: ubezpieczenie komunikacyjne

Jazda bez dowodu zawarcia OC od 1 października 2018 roku

Od 1 października 2018 roku podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC ppm. nie jest karana mandatem. Na odejście od karania przy kontroli drogowej pozwala przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym – uchwalona przez Sejm w 9 maja 2018 r. (Dz.U., poz.957).

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, dzięki któremu od 1 października kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC posiadacza pojazdu mechanicznego (ppm.).

Komunikat zwalnia kierowców z konieczności posiadania przy sobie dokumentów auta. Dnia 1 października br. zmiana weszła w życie.

Kierowcy nie muszą wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Uprawnione służby (np. policja, straż miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego) podczas kontroli sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Popularne ubezpieczenie assistance

Ponad 90% badanych w ramach VII Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez Europe Assistance Polska zadeklarowało zadowolenie z otrzymanej pomocy. Najpopularniejszymi usługami pozostają niezmiennie holowanie auta i pomoc drogowa.

W przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku siódmej edycji badania niemal co trzeci respondent (30%) przyznał się do posiadania pakietu usług pomocowych. Zdecydowanie najwięcej badanych posiada auto assistance (91%). Dużo mniej legitymuje się pakietem usług home assistance (19%) oraz assistance medycznym (17%). Do 15% wzrosła liczba osób, które posiadają assistance podróżny. Assistance jest wciąż kojarzone głównie z pomocą drogową (73%).

Badani łączą je również z różnymi formami pomocy (35%): pomocą podczas podróży zagranicznej (29%), opieką medyczną (21%) czy pomocą specjalisty w sytuacji awarii w domu (14%).

Assistance posiada więcej mężczyzn (37%) niż kobiet (24%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług, przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (37%).

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa 7/2016, gu.com.pl