Archiwa tagu: ubezpieczenie komunikacyjne

Zwiększenie kontroli OC na terenie Unii Europejskiej

Parlament Europejski planuje zwiększyć kontrole obowiązkowych polis OC. Dzieje się tak, ponieważ odszkodowanie za wypadki spowodowane przez nieubezpieczone pojazdy na terenie UE wynoszą ponad miliard euro. Również polskie auta podczas wyjazdów zagranicznych mogą być kontrolowane, zaś za brak takiego ubezpieczenia grozić będą znacznie wyższe sankcje od obowiązujących w naszym kraju.

Obecnie państwa Unii powstrzymują się od kontroli obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej samochodów, które na co dzień przebywają w innym kraju Unii Eurpejskiej. Celem takich ograniczeń było umożliwienie swobodnego przepływu osób i pojazdów na terytorium Wspólnoty. Jednak rosnące roszczenia za wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych sprawców spowodowały, że w ramach trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli tzw. dyrektywy komunikacyjnej, zaproponowano rozszerzenie kontroli w zakresie OC. Wykorzystana ma być do tego m.in. technologia umożliwiająca automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych (ang. ANPR). Z kolei do wymiany informacji między państwami członkowskimi w zakresie kontroli tego ubezpieczenia stosowany miałby być system EUCARIS (Europejski System Wymiany Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy), wykorzystywany już dziś do zwalczania wykroczeń drogowych i egzekwowania mandatów od sprawców spoza kraju popełnienia wykroczenia.

 Prowadzenie nieubezpieczonych pojazdów ma negatywne konsekwencje dla wielu stron. Przede wszystkim dla sprawców i posiadaczy tych pojazdów, bowiem w sytuacji spowodowania wypadku zostaną oni obciążeni tzw. regresem, czyli koniecznością zwrotu kwot wypłaconych osobom poszkodowanym – mówi Elżbieta Wanat Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Negatywne konsekwencje ponoszą również same osoby poszkodowane w tych wypadkach oraz kierowcy sumiennie wykupujący ubezpieczenie OC, którzy muszą drożej zapłacić za polisę w związku z kosztami wypadków powodowanych przez nieubezpieczonych – wyjaśnia.

Systemy automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych wykorzystywane są już w większości krajów UE, choć stopień ich zaawansowania jest różny. Począwszy od systemu opartego na stacjonarnych kamerach, np. przy autostradach, po mobilne kamery w policyjnych radiowozach, pozwalające odczytać numery rejestracyjne aut w trakcie jazdy i w ciągu kilkunastu sekund sprawdzić, czy jego właściciel ma OC. ANPR mają już m.in. Belgia, Dania, Francja, Niemcy (w większości landów), Węgry, Szwecja, Włochy, Holandia, Wielka Brytania. Propozycje Parlamentu Europejskiego zmierzają do tego, by w przypadku stwierdzenia, że auto poruszające się po drogach Wspólnoty nie ma polisy OC, możliwe było zastosowanie kary obowiązującej w danym państwie. W większości krajów UE sankcje za brak ubezpieczenia pojazdu są znacznie wyższe niż w Polsce, a w niektórych, takich jak Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Portugalia czy Włochy, możliwa jest nawet konfiskata nieubezpieczonego pojazdu.

– Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, będzie to test dla narodowych i paneuropejskich systemów kontroli pojazdów w zakresie polis OC, a w szczególności krajowych baz polis komunikacyjnych – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. – Polska była jednym z liderów budowy takiej bazy, która dziś często wskazywana jest jako modelowe rozwiązanie w Europie. A w efekcie rozwijanych przez nas narzędzi już 75 procent przypadków braku polisy OC wykrywanych jest na podstawie ustaleń własnych Funduszu, w tym m.in. danych z Ośrodka Informacji UFG – dodaje.

Źródło: ufg.pl

Jazda bez dowodu zawarcia OC od 1 października 2018 roku

Od 1 października 2018 roku podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia posiadania polisy OC ppm. nie jest karana mandatem. Na odejście od karania przy kontroli drogowej pozwala przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym – uchwalona przez Sejm w 9 maja 2018 r. (Dz.U., poz.957).

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, dzięki któremu od 1 października kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC posiadacza pojazdu mechanicznego (ppm.).

Komunikat zwalnia kierowców z konieczności posiadania przy sobie dokumentów auta. Dnia 1 października br. zmiana weszła w życie.

Kierowcy nie muszą wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Uprawnione służby (np. policja, straż miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego) podczas kontroli sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Popularne ubezpieczenie assistance

Ponad 90% badanych w ramach VII Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez Europe Assistance Polska zadeklarowało zadowolenie z otrzymanej pomocy. Najpopularniejszymi usługami pozostają niezmiennie holowanie auta i pomoc drogowa.

W przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku siódmej edycji badania niemal co trzeci respondent (30%) przyznał się do posiadania pakietu usług pomocowych. Zdecydowanie najwięcej badanych posiada auto assistance (91%). Dużo mniej legitymuje się pakietem usług home assistance (19%) oraz assistance medycznym (17%). Do 15% wzrosła liczba osób, które posiadają assistance podróżny. Assistance jest wciąż kojarzone głównie z pomocą drogową (73%).

Badani łączą je również z różnymi formami pomocy (35%): pomocą podczas podróży zagranicznej (29%), opieką medyczną (21%) czy pomocą specjalisty w sytuacji awarii w domu (14%).

Assistance posiada więcej mężczyzn (37%) niż kobiet (24%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług, przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (37%).

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa 7/2016, gu.com.pl