Komunikacyjny ranking najtańszych ubezpieczeń OC

Na podstawie indywidualnych porównań dokonanych za pośrednictwem Ubea.pl porównywarka opracowała autorski ranking najtańszych ubezpieczeń OC. W ramach tej analizy można również podsumować około 450 tys. kalkulacji z III kw. 2015 r.

Dziewiąty ranking najtańszych ubezpieczeń komunikacyjnych oparty był na takich samych zasadach, jak poprzednie analizy Ubea.pl. Wrześniowe zestawienie tradycyjnie objęło cztery osobne kategorie: samo OC, pakiety OC + NNW, pakiety OC + AC oraz pakiety OC + AC + NNW.  We wrześniu 2015 r. każde z klasyfikowanych towarzystw znów oceniono w skali od 0 punktów do 5 punktów. – Najniższy wynik oznacza, że dany ubezpieczyciel we wszystkich pojedynczych porównaniach ulokował się na ostatniej pozycji. Firma z najwyższą liczbą punktów musiałaby zająć pierwsze miejsce w każdej kalkulacji wykonanej przez internautów –wyjaśnia Nina Kuczyńska z Ubea.pl. Zaznacza jednocześnie, że w praktyce żaden ubezpieczyciel nie uzyskuje skrajnych wyników. Wynik zwycięzcy rankingu zwykle oscyluje na poziomie od 3,80 pkt. do 4,50 pkt.

Od 1 do 30 września b.r. najwięcej punktów uzyskały: You Can Drive Ergo Hestii – 4,17 pkt. w rankingu OC, Link4 – 3,84 pkt. za OC + NNW i 4,53 pkt. za OC + AC + NNW, oraz Liberty Ubezpieczenia – 4,56 pkt. za OC + AC.

Polisy oferowane przez You Can Drive, Link4 i Liberty Ubezpieczenia najczęściej zajmowały pierwsze miejsce w 150 tys. kalkulacji wykonanych przez użytkowników Ubea.pl. Nina Kuczyńska zwraca uwagę, że w każdej kategorii rankingu wygrał ten sam ubezpieczyciel co miesiąc wcześniej. Po podsumowaniu danych z września Ubea.pl ustaliła, że ostatnie miejsca pod względem ceny porównywanych polis, najczęściej zajmowały: TUW „TUW” – 0,36 pkt. w rankingu polis OC, UNIQA – 1,84 pkt. w OC + NNW i 2,75 pkt. w OC + AC, oraz Ergo Hestia – 1,5 pkt. w OC + AC + NNW.

Widoczny był również brak większych zmian w stosunku do wyników z sierpnia 2015 r. Znaczący awans zaliczyły tylko firmy Ergo Hestia (4 pozycje wyżej w rankingu OC) oraz Proama (4 pozycje wyżej w OC + AC). Udziałem tej ostatniej stało się również znaczące pogorszenie wyniku w rankingu OC (spadek o 6 pozycji w stosunku do sierpnia).

Na podstawie uzyskanych informacji Ubea.pl zauważyła, że od 1 lipca do 30 września były widoczne zmiany w cennikach ubezpieczeń OC. Mogli je odczuć kierowcy kupujący nową polisę. Nina Kuczyńska podkreśla, że mimo dostosowań cenowych rynkowi liderzy zachowali swoją dominującą pozycję. Można się o tym przekonać po podsumowaniu wyników rankingowych z lipca, sierpnia i września. Przez trzy miesiące największą liczbę punktów uzyskały te same firmy, które zajmują pierwsze pozycje we wrześniowym zestawieniu. Ich wyniki przedstawiają się następująco (towarzystwa mogły zdobyć maksymalnie 15 pkt.): You Can Drive – 12,54 pkt. w rankingu polis OC, Link4 – 11,95 pkt. w OC + NNW i 13,46 pkt. w OC + AC + NNW, oraz Liberty Ubezpieczenia – 13,51 pkt. w OC + AC. Zaskoczenia nie wzbudzają również najniższe wyniki punktowe w III kw. 2015 r. Uzyskały je firmy TUW „TUW” (ranking polis OC), UNIQA (ranking pakietów OC + AC oraz OC + NNW) i Ergo Hestia (ranking pakietów OC + AC + NNW).

Zsumowane wyniki punktowe z III kw. 2015 r. wskazują, że cenowi liderzy utrzymali mocną pozycję. – Warto obserwować, jak zmieni się obecna sytuacja, gdyż podwyżki składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych są nieuniknione. Według danych PIU, w pierwszej połowie 2015 r. takie polisy przyniosły ubezpieczycielom ponad 350 mln zł straty technicznej – podsumowuje Nina Kuczyńska.

 

Źródło:  Gazeta Ubezpieczeniowa, www. gu.com.pl, komunikacyjny ranking OC III kwartał 2015