Popularne ubezpieczenie assistance

Ponad 90% badanych w ramach VII Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez Europe Assistance Polska zadeklarowało zadowolenie z otrzymanej pomocy. Najpopularniejszymi usługami pozostają niezmiennie holowanie auta i pomoc drogowa.

W przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku siódmej edycji badania niemal co trzeci respondent (30%) przyznał się do posiadania pakietu usług pomocowych. Zdecydowanie najwięcej badanych posiada auto assistance (91%). Dużo mniej legitymuje się pakietem usług home assistance (19%) oraz assistance medycznym (17%). Do 15% wzrosła liczba osób, które posiadają assistance podróżny. Assistance jest wciąż kojarzone głównie z pomocą drogową (73%).

Badani łączą je również z różnymi formami pomocy (35%): pomocą podczas podróży zagranicznej (29%), opieką medyczną (21%) czy pomocą specjalisty w sytuacji awarii w domu (14%).

Assistance posiada więcej mężczyzn (37%) niż kobiet (24%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług, przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (37%).

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa 7/2016, gu.com.pl