O firmie


o firmie GTG

 

GTG Broker ubezpieczeniowy

Jesteśmy profesjonalnym pośrednikiem ubezpieczeniowym. Pomimo, że znajdą Państwo u nas szeroką ofertę ubezpieczeń, w przeciwieństwie do agentów, nie reprezentujemy żadnego konkretnego towarzystwa. Działamy zawsze na rzecz i w imieniu klienta.

Jesteśmy obecnie na każdym etapie zawierania umowy ubezpieczenia, począwszy od wyboru najlepszej dla Państwa oferty wraz z oceną ryzyka, poprzez zawarcie samego ubezpieczenia, aż do procesu likwidacji szkody, czyli uzyskiwaniu odszkodowania za skutki negatywnego zdarzenia losowego.

 

Dlaczego my?

GTG to doświadczony pośrednik w zakresie ubezpieczeń. Nasze atuty to:

  • ponad dwudziestoletnia historia w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
  • kompleksowa oferta towarzystw ubezpieczeniowych
  • stała opieka na całym etapie zawierania ubezpieczenia wraz z pomocą przy uzyskaniu odszkodowania
  • mobilność, dojeżdżamy na terenie województwa śląskiego
  • poczucie bezpieczeństwa, jesteśmy w stałym kontakcie

 

O nas:

Firma została zarejestrowana w 1990 r. Od 1998 roku prowadzi działalność jako broker ubezpieczeniowy.  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 144699 przy Sądzie Rejonowym w Katowicach.  Zezwolenie Państwowego Urzędu Ubezpieczeń nr 390/98 na podstawie art.37 ust. 1, ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (DZ.U. z 1996r. Nr 11 poz. 62) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980r. nr 9 poz 26 z późn. zm.)