Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Aktualności

 

Broker ubezpieczeniowy  to pośrednik ubezpieczeniowy, który (w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego) działa na rzecz i w imieniu klienta, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Broker reprezentuje klienta przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zajmuje się przede wszystkim doradztwem, identyfikacją ryzyka, a także zarządzaniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, włącznie z pomocą przy likwidacji szkody.

 

Broker ubezpieczeniowy zobligowany jest do posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC prowadzonej przez siebie działalności.