Droższe OC na rynku ubezpieczeń

Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiało Polskie Radio, ceny komunikacyjnych ubezpieczeń OC będą rosły. Jednym z rozmówców PR był przedstawiciel „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcin Tarczyński stwierdził, że wprawdzie obecnie ceny OC rosną, ale jeszcze nie wszystkie towarzystwa zdecydowały się na podwyżkę. Przypomniał, że wzrosty stawek nastąpiły po okresie ich zaniżania, co w zestawieniu z rosnącą liczbą prokonsumenckich zmian prawnych i coraz wyższymi odszkodowaniami z tytułu szkód osobowych spowodowało potężne starty w tym segmencie produktów.

Tarczyński zwrócił też uwagę, że straty po trzech kwartałach 2015 roku na samym rynku ubezpieczeń OC wynoszą 580 mln zł. A po zsumowaniu kilku lat – to są straty miliardowe. Hubert Stoklas, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jest zdania, że szkody osobowe będą kosztowały coraz więcej. Dlatego zakłady zmuszone do wyższych wypłat będą się starały ściągnąć wyższą składkę. Artur Makowiecki z „Gazety Ubezpieczeniowej” przypomniał, że jednym z czynników wymuszających podwyżki było też pismo Komisji Nadzoru Finansowego, która zaapelowała do ubezpieczycieli o taką kalkulację składki, która by odpowiadała wszelkiego rodzaju zobowiązaniom z tytułu ubezpieczeń OC. Ekspert zwrócił uwagę, że z pewnych sygnałów rynkowych wynika, iż towarzystwa wzięły sobie do serca pismo KNF i te ceny zaczęły się zmieniać. Podkreślił, że w tym roku możemy się spodziewać podwyżek rzędu nawet kilkudziesięciu procent.

Więcej:
http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1567179,Polisy-OC-koniec-niskich-cen